Home / Tag Archives: เซ็กซ์

Tag Archives: เซ็กซ์

จริงหรือไม่ “นั่งหลังงอ” ส่งผลทำให้เซ็กซ์เสื่อมได้

จริงหรือไม่ "นั่งหลังงอ" ส่งผลทำให้เซ็กซ์เสื่อมได้

ท่านั่ง  ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนจะต้องนั่งทำงานหรือนั่งทำกิจกรรมต่างๆ  ซึ่งที่คนจำนวนไม่น้อยนั่งในท่าที่ผิดส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้ยังร่วมไปถึงในเรื่องของเซ็กส์ด้วยเช่นกัน   ซึ่งจะสังเกตได้ว่ายิ่งนั่งในท่าที่ผิดหรือนั่งแบบผิดๆนานๆ ยิ่งเห็นได้ชัดว่าส่งผลไม่ดีต่อร่างกายของเรา  โดยเฉพาะการนั่งหลังงอ โดยจากผลการวิจัยของนิวซีแลนด์  ที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยาสุขภาพ ที่ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า จากการที่ศึกษากลุ่มของอาสาสมัครชาวนิวซีแลนด์จำนวนทั้งหมด  74  คน พบว่าการนั่งหลังงอส่งผลทำให้เกิด “แรงกดไปยังบริเวณลำตัวและช่วงท้อง”  ส่งผลทำให้ออกซิเจนและสารอาหารเกิดการไหลเวียนไม่สะดวก ด้วยเหตุนี้เองจึงส่งผลเสียต่อระบบย่อยอาหาร  ทำให้หลายๆคนเกิดความรู้สึกเฉื่อยชา ขาดความกระตือรือร้น ทั้งนี้ยังร่วมไปถึงในเรื่องของการหมดอารมณ์หรือความต้องการทางเพศได้ในที่สุด  นอกจากการนั่งหลังงอจะทำลายสมรรถภาพทางเพศแล้ว   การนั่งหลังงอยังส่งผลทำให้หายใจของคนที่นั่งท่านี้ตื้น เป็นผลให้เกิดความเครียดได้ง่ายกว่าคนปกติ   ทำให้เวลานอนหลับแต่เหมือนนอนไม่อิ่มหรือมีอาการคล้ายกับไม่ได้นอนส่งผลทำให้ร่างกายเกดการอ่อนเพลีย   ที่ดูจะร้ายไปกว่านั้นการนั่งหลังงอยังส่งผลทางจิตวิทยา  โดยจากการศึกษาพบว่า คนที่นั่งหลังงอส่วนใหญ่นั้นจะมีแนวโน้มความคิดไปในทางลบ  เป็นคนที่พูดจาแสดงความคิดเห็นในเชิงไม่สร้างสรรค์ แถมยังมีแนวโน้มที่จะเห็นแก่ตัว หรือหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง ส่งผลเสียในเรื่องของสุขภาพจิต  ส่งผลทำให้บุคคลนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้า  โกรธง่าย และเฉื่อยชา เพราะฉะนั้นแล้วหนุ่มๆหรือสาวๆคนไหนที่ยังอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่ดี  มีสุขภาพจิตที่ดี  ยังอยากจะกระปรี้กระเปร่า  และมีชีวิตเซ็กส์ที่คึกคัก ก็ควรที่จะนั่งลำตัวตรงๆ ยืดหลังให้ตรง และนั่งทำงานในท่าที่ถูกต้อง  อย่านั่งหลังงอ  เพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันอาจจะส่งผลเสียอย่างที่กล่าวมาข้างต้น คือ ทำให้ระบบย่อยอาหารมีปัญหา  ทำให้เกิดความเครียดง่ายกว่าคนปกติ  มีความรู้สึกเฉื่อยชา ขาดความกระตือรือร้น  เป็นคนที่พูดจาแสดงความคิดเห็นในเชิงไม่สร้างสรรค์   เห็นแก่ตัว  ...

Read More »