Home / Tag Archives: กุ๊กกิ๊กกัน

Tag Archives: กุ๊กกิ๊กกัน

กุ๊กกิ๊กกัน 7 วันหน ก็ช่วยให้ชีวิตคู่มีความสุขได้แล้ว

กุ๊กกิ๊กกัน 7 วันหน ก็ช่วยให้ชีวิตคู่มีความสุขได้แล้ว

เคยมีข้อมูลที่อ้างอิงทางวิทยาศาสตร์กล่าวไว้ว่า คู่แต่งงานที่มีการกุ๊กกิ๊ก ฟีเจอร์ริ่งกันแค่เพียงสัปดาห์ละครั้ง ก็สามารถสร้างความสุขให้ชีวิตคู่เดินต่อไปอย่างมั่นคงได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นคู่หนุ่มสาวข้าวใหม่ปลามัน หรือคู่บ่าวสาวที่หม้อข้าวเริ่มเปลี่ยนสี หรือแม้คุณลุงคุณป้าที่อยู่กินกันมาหลายสิบปีก็ตาม มีการศึกษาข้อมูลในต่างประเทศที่ว่ากันว่าเป็นครั้งใหญ่โตที่สุด โดย The General Social Survey หรือ GSS ในหัวข้อที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการมีเพศสัมพันธ์กับความสุขที่จีรัง พบว่าการมีเพศสัมพันธ์แค่เพียงสัปดาห์ละครั้ง ก็สามารถสร้างหวานแหววในความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ที่มีความสุขที่สุด การศึกษานั้นยังพบด้วยว่า การมีฟีเจอร์ริ่ง ดริ้งดรั้ง กันบ่อยครั้งขึ้น ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยสร้างความสุขใจให้คู่ตุนาหงันได้มากขึ้นแต่อย่างใด ในการศึกษาทางจิตวิทยาสังคม รวมถึงวิทยาศาสตร์บุคลิกภาพ นักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากชายกว่า 11,000 คน และหญิงอีกกว่า 14,000 คน โดยการสำรวจสังคมทั่วไปในสหรัฐอเมริกานานกว่า 23 ปี ระหว่างปี 1989 ถึงปี 2012 ด้วยคำถามที่ครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลประชากร ลักษณะการทำงาน รวมถึงทัศนคติของอเมริกันชน พบข้อมูลที่น่าสนใจพอสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยที่คู่รักยอมรับมากที่สุด คือแนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์ราวสัปดาห์ละครั้ง ที่สำคัญกว่านั้นยังพบอีกว่า นี่เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความสุขทางใจอย่างแท้จริง ซึ่งในการศึกษาและวิจัยนั้นไม่ได้กำหนดหรือตั้งเป้าหมายให้การมีสัมพันธ์ทางเพศสัปดาห์ละครั้งจะทำให้ทั้งคู่มีความสุขทางใจแต่อย่างใด ซึ่งในความเป็นจริงมันค่อนข้างเป็นไปในทางตรงกันข้าม แต่มันมีแนวโน้มว่า คู่รักที่มีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสุขใจมากขึ้น ...

Read More »